Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

De prijzen gelden uitsluitend voor professioneel gebruik. Het aanbod is in P9. De genoemde basisprijs geldt bij afname van minstens 24 stuks van één soort, geleverd in veenmankisten.

Levering in boxpallets of op Deense karren kost € 0,02 extra voor de arbeid.

In de drukke maanden maart, april en mei houden we een afroeptijd aan van minimaal 48 uur. In de overige maanden is dit minimaal 24 uur.

Voor spoedbestellingen behouden we ons het recht voor om de prijzen met 10 % te verhogen.

Bij afname van kleinere aantallen geldt een toeslag.

1 stuks = + 0.35

2-5 stuks = + 0.25

6-11 stuks = + 0.15

12-23 stuks = + 0.05

Indien u grote aantallen van één soort nodig heeft kunnen wij voor u een gepaste prijs maken.

De prijzen zijn exclusief 6% BTW en gelden af kwekerij.

De verzending geschiedt voor rekening en risico van de koper.

Veranderingen van geplaatste en gemaakte bestellingen leiden tot meerkosten, welke aan u doorberekend kunnen worden.

Reserveringen gelden tot 15 mei. Bij latere leveringen garanderen wij niet dat partijen nog compleet zijn, en wordt per maand € 0.05 verzorgingskosten in rekening gebracht.

Wanneer er binnen één maand voor minder dan € 50,= besteld wordt, behouden wij ons het recht voor om € 7,50 administratiekosten te berekenen.

Bestellingen geplaatst via een Excel bestand krijgen voorrang. Dit kan o.m. door te bestellen via onze website. Let u er wel op dat u een bevestiging retour krijgt, anders is de bestelling niet ontvangen door ons.

Emballage wordt berekend volgens door de landelijke materialencommissie vastgestelde prijzen.

Vanaf 2012 zijn de emballageprijzen: voor VML € 2,60 voor VMH € 3,60 en voor palletbodems € 6,80

I.v.m. instabiliteit worden er door ons vrijwel geen europallets gebruikt. Als er fust op europallets retour wordt gegeven, beschouwen wij deze als eenmalig en worden dus niet vergoed.

Bij franco retour levering worden uitsluitend hele en schone kisten ingenomen tegen minus € 0,11 Als wij kisten bij u retour moeten halen, behouden wij ons het recht om € 0,22 te crediteren. Er worden niet meer kisten retour genomen, dan er door ons geleverd zijn. Als na verwerking van de kisten blijkt dat er kapotte exemplaren bij zitten, kunnen wij daar later alsnog op reclameren.

De kisten die in een seizoen geleverd zijn dienen voor 1 augustus retour gegeven te zijn.

Indien er bij ons meer kisten retour worden gebracht dan wij hebben geleverd, is de vergoeding voor lage kisten € 2,= bij hoge kisten € 3,=.

Reclames over planten en emballage worden alleen binnen 8 dagen na levering geaccepteerd.

BETALING BINNEN 30 DAGEN NETTO

Na de vervaldatum wordt de dan geldende rente per maand in rekening gebracht.

Soortechtheid wordt gegarandeerd.

Eventuele vergoeding wegens mogelijke vergissing is nooit hoger dan het gefactureerde bedrag.

Voor hergroei kan niet worden ingestaan.

Onvoorziene omstandigheden als misoogst, schade door het weer, alsmede het naar ons oordeel niet kredietwaardig zijn van de koper, ontheffen ons van de verplichting tot leveren, ook als was de order aangenomen.

Bestellingen die ons inziens onvoldoende rendement genereren kunnen door ons worden geweigerd.

Alle goederen blijven ons eigendom zolang de wederpartij zijn verplichtingen niet volledig is

nagekomen. In geval van doorverkoop aan derden is de wederpartij verplicht zijn vorderingen aan ons te cederen voorzover er (nog) niet is betaald.

Op al onze transacties zijn de Handelsvoorwaarden H.B.N. 2008 van toepassing, zoals gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te ‘s-Gravenhage.

Noodzakelijke veranderingen worden op onze website vermeld.

Elke koper wordt geacht met deze voorwaarden bekend te zijn en ermee akkoord te gaan.

De genoemde prijzen en gegevens zijn onder voorbehoud van printfouten.

TOESLAGEN VOOR AANTALLEN KLEINER DAN 24 STUKS:

12 – 23 stuks = Basisprijs + 0,05

 6 – 11 stuks = Basisprijs + 0,15

 2 – 5 stuks = Basisprijs + 0,25

1 stuks = Basisprijs + 0,35

EMBALLAGE

KOSTPRIJSVML 2,60VMH 3,60PALLETBODEM 6,80
RETOURPRIJS2,493,496,80
RETOURPRIJS na 1 aug2,003,006,80

Afroeptijd in maart, april en mei : minimaal 48 uur

Afroeptijd de rest van het jaar : minimaal 24 uur

Bestellingen voor dezelfde dag gaan automatisch naar de volgende afroepdatum.

BETALING BINNEN 30 DAGEN NETTO