Onze planten worden zoveel mogelijk in de zgn. Veenmankisten geleverd. Deze worden los geladen of op pallets gezet. Bestellingen van losse planten in boxpallets of op cc-karren leveren meer werk op en werken dus kostprijsverhogend. Dat is de reden wat wij dit zo weinig mogelijk doen.

Volgens H.B.N. voorwaarden hebben wij het recht om voor de lage Veenmankist (VML) €2,60 te rekenen, en voor de hoge kisten (VHM) €3,60. Blokpallets (199x120cm.) worden gefactureerd voor €6,80 en europallets (80x120cm.) voor €11,35. Uiteraard kan het fust geruild worden, of retour worden gegeven, mits het schoon en onbeschadigd is.

Voor kisten die retour gebracht worden mogen wij volgens de H.B.N. voorwaarden €0,11 in mindering brengen. Als wij het fust zelf  retour moeten halen is dit €0,22.

Er zijn bepaalde kisten waar wij geen gebruik van maken om in te leveren. Deze nemen we derhalve ook niet retour. Dit betreft met name Auer kisten, waterplantenbakken en bepaalde bloembollenkratten. Verder is er nog vaak discussie over welke kist wel of niet kapot is. Om in deze discussie wat helderheid te brengen hebben we een aantal foto’s op deze pagina gezet die daarin duidelijkheid kunnen brengen.

Retourfust van een seizoen dient voor 1 augustus ingeleverd te zijn. Na deze datum accepteren wij geen futs meer van het voorgaande seizoen!