Onder deze rubriek geven we u graag een overzicht van ‘giftige’ vaste planten. Hieronder verstaan we planten waarvan de inname of contact met bepaalde plantendelen in- of uitwendige verwonding kunnen toebrengen. Voorzichtigheid is geboden, doch geen enkele reden om deze soorten uit je tuin te weren.

*     matig tot sterk giftig: de giftigheid uit dit geslacht varieert. Een geringe dosis veroorzaakt vrij ernstige tot ernstige vergiftigingsverschijnselen, een grote dosis kan dodelijk zijn.

**   sterk giftig: Een geringe dosis geeft ernstige vergiftigingsverschijnselen, een grote dosis kan dodelijk zijn.
*** zeer sterk giftig: Eén tot enkele opgegeten bladeren of bessen kunnen dodelijk zijn.

Wetenschappelijke naam

Achillea

Aconitum

Aconitum vulparia

Actaea spicata

Adonis

Anemone nemorosa

Aquilegia vulgaris

Arum italicum

Arum maculatum

Convallaria

Coronilla varia

Cyclamen

Delphinium

Digitalis

Erysimum

Euphorbia

Helleborus

Heracleum mantegazzianum

Iris

Lupinus

Oenathe aquatica

Oxalis acetosella

Papaver

Phytolacca americana

Podophyllum

Pteridium aquilinum

Ranunculus ficaria

Sanguinaria

Trollius

Veratrum

Vinca

Nederlandse naam

Duizendblad

Monnikskap

Gele aconiet

Christoffelkruid


Bosanemoon

Akelei

Italiaanse Aronskelk

Gevlekte Aronskelk

Lelietje van dalen

Bont kroonkruid


Ridderspoor

Vingerhoedskruid

Muurbloem

Wolfsmelk

Nieskruid

Reuzebereklauw

Lis

Lupine

Watertorkruid

Witte klaverzuring

Papaver

Karmozijnbes

Voetblad

Adelaarsvaren

Speenkruid


Kogelbloem

Nieswortel

Maagdenpalm

Giftigheid

*

***

***

**

**

*

*

***

*

***

***

**

***

**

**

*

***

**

***

**

*

*

**

***

*

**

**

**

**

**

**

Giftige delen

Bladeren

Gehele plant

Blad en bloem

Bessen

Gehele plant

Sap, zwak giftig, huidirritatie

wortels en blad zwak giftig

gehele plant, inclusief bessen

blad, wortels en bessen, zwak giftig

gehele plant

gehele plant zeer giftig

knol

gehele plant

gehele plant

gehele plant vooral de zaden

gehele plant, het sap geeft huidirritaties

gehele plant

blad veroorzaakt brandblaren

gehele plant

zaden

gehele plant

blad

gehele plant, zaadjes nauwelijks giftig

bessen en blad

gehele plant

blad bevat kankerverwekkende stoffen

gehele plant

gehele plant, vooral het sap

gehele plant

gehele plant

gehele plant