Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een van de belangrijkste items bij De Noordhoek.


Er moet immers voor de huidige en toekomstige generatie consumenten, maar zeker ook voor de producenten, een milieu zijn waarin men op een fatsoenlijke en gezonde manier kan leven en werken.


Wij laten ons daarbij niet leiden door meningen van derden die weinig of geen kennis hebben van het agrarisch ondernemerschap, maar vormen ons zelf een beeld van hetgeen gedaan zou moeten worden om in de toekomst ook nog een goed milieu te hebben. Uiteraard wordt de regelgeving van de overheid wel gevolgd, hoewel de resultaten en rendementen hiervan soms discutabel zijn.


Al in 1988 is de grondlegger van het bedrijf aan de slag gegaan met maatregelen om het water van de containerbeddingen op te vangen. Water wat immers uit de lucht valt hoeft niet gezuiverd te worden en is van goede kwaliteit. Dit heeft erin geresulteerd dat er nu een kwekerij gerealiseerd is waar een oppervlakte van bijna 30.000 m2 volledig gerecirculeerd is. Twee bassins van bij elkaar 4000 m3 zorgen ervoor dat er bijna heel het jaar door kwalitatief goed beregeningswater is. Grondwater hoeft amper opgepompt te worden.


Een vaste plant vraagt relatief weinig voeding, en door lage doseringen te gebruiken zijn het alleen de extreme regenbuien die voor uitspoeling van meststoffen kunnen zorgen. Het recirculatiesysteem zorgt dan echter dat dit weer opgevangen wordt in het bassin. Verder wordt er ook ge√ęxperimenteerd om in bepaalde maanden van het jaar de startmeststof weg te laten. Deze spoelen relatief makkelijk uit en zorgen voor te weinig rendement in de vaste planten teelt.


De potgrond die gebruikt wordt op het bedrijf is in de loop van de jaren sterk van samenstelling veranderd. In de beginjaren was er eerst sprake van zwartveen, snel daarna werd witveen gebruikt, maar heden ten dage bevat het mengsel nog maar 35% witveen. De rest van het mengsel bestaat uit compost en afvalproducten uit de hardhoutindustrie en kokosnotenoogst.


Voor de gewasbescherming gaan wij uit van de kracht van de natuur. Met het gebruik van natuurlijke plantversterkers en compostthee zorgen wij er voor dat onze planten een sterkere natuurlijke basis hebben, waardoor zij een stuk minder ontvankelijk zijn voor ziektes en plagen. Dit resulteert erin dat wij de afgelopen jaren slechts sporadisch een chemische correctie uit hebben moeten voeren. Helemaal biologisch werken lukt nog niet, maar het gaat al wel een eind die richting uit. Dit is prettig voor de ondernemer, zijn personeel, de omgeving en de afnemer.


Om teleurstellingen in iets moeilijker te kweken gewassen te voorkomen, worden er ook, met of zonder collega kwekers, proeven genomen in bepaalde gewassen. Ook dan wordt er zoveel mogelijk gewerkt met natuurlijke stoffen.


Afvalscheiding is uiteraard ook een belangrijk item op het bedrijf. Glas, papier, plastic, hout, metaal, plantaardig en restafval verlaat het bedrijf allemaal gescheiden, zodat het meeste weer hergebruikt kan worden.


Alle bedrijfsactiviteiten hebben een effect op het milieu, maar het bovenstaande geeft aan dat er bij De Noordhoek bovengemiddelde inspanningen gedaan worden om op een verantwoorde manier een natuurlijk product te maken.


Hiermee hopen we een gezonde toekomst te garanderen voor het bedrijf en de werknemers.


1 januari 2021


Sicco de Boer